Новини

На 23.10.2015 г. Софийски градски съд вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение „ДРУЖЕСТВО ЗА ЗЕАТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – ДЕМО“

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top