Предстоящи събития

Представител на Сдружение "ДЕМО" ще вземе участие в дискусията на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите във връзка с влезлите в сила промени на ЗЮЛНЦ.

На 15 юни представители на Сдружение "ДЕМО" ще вземат участие в заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта и спорта.

На 28 март представител на Сдружение "ДЕМО" в град Ловеч ще вземе участие на заседание на Комисията по заетостта към ОСР  във връзка с изпълнение на ч. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта.

comingsoon

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top