Предстоящи събития

 

Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област София ще проведе заседание на 21 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО", чрез своя представител,  ще вземе участие, Ще се обсъжда провеждането на първото  анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Област София за 2020 г. и държавния план прием на учениците в училищата на областта..

На 26 ноември 2019 г.  членове  на Сдружение "ДЕМО" ще вземат участие в заключителна конференция по проект "НАПРЕД - – Насърчаване на приноса на неправителствения сектор за реализирането на политиките за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработните лица“  финансиран по ОП "Добро управление".

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top