Новини

На 18-19.10.2018г. в град София, председателят на УС на Сдружение "ДЕМО" г-н Емил Димитров присъства на седмият годишен форум на Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион.

IMG 20181019 1032194

На 18.10.2018г. директорът на ЦИПО "ДЕМО-2" към Сдружение "ДЕМО" г-жа Ана Добрева присъства на Национална конференция на тема "Европейските изменения в  професионалното образование и обучение".

На 17.10.2018г. в град Пловдив, директорът на ЦПО "ДЕМО-1", към Сдружение "ДЕМО" г-ца Весела Томова присъства на Годишен бизнес форум: Industry 4.0 2018.Industry 4.0

 

Проект КРОС-БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане- Бизнес Инициатива" , в който участник беше и Сдружение „ДЕМО“ приключи предсрочно с 4 месеца по-рано. За по-малко от осем месеца в цялата страна бяха обучени над 1300 безработни лица от уязвими групи, които в резултат на проведените обучения придобиха нови професии, част от професии, ключови компетентности, умения и квалификация, които да допринесат за успешното им включване на пазара на труда.

projectsCompleted

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top