Новини

Г-жа Илка Петрова, като представител на Сдружение "ДЕМО - клон Видин", взе участие в онлайн среща на Съвместната работна група за подготовка на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2021- 2027 г. за преглед и одобрение на окончателния проект на Interreg-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2021-2027 г. 

 

На 21.03.2022 г. е планирана онлайн среща на Съвместната работна група за подготовка на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2021- 2027 г. за преглед и одобрение на окончателния проект на Interreg-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2021-2027 г. 

Г-жа Илка Петрова ще вземе участие като представител на Сдружение "ДЕМО" от името на организации с нестопанска цел, работещи в областта на образованието.

 

 

На 23-ти февруари 2022 г. директорът на ЦИПО "ДЕМО 2" взе участие в организираният от Центърът за развитие на човешките ресурси онлайн семинар, част от инициативата National VET team. Темата на събитието бе „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 – споделяне на практики, решения, методи на педагози“.

По време на семинара бяха представени различни инструменти, практики и методи за виртуално обучение за нуждите на професионалното образование и обучение в условията на глобалната пандемия от COVID-19

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top