Новини

За успешно завършен курс по част от професия "Финансист" на 03.09.2020 г., 18 лица получиха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 20 лица приеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 16 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 38 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top