Новини

За успешно завършен курс по професия "Оператор на компютър" на 19.08.2020 г., 19 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по професия "Оператор на компютър" на 19.08.2020 г., 19 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по част от професия "Офис секретар" на 19.08.2020 г., 20 лица получиха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по професия "Оператор на компютър" на 19.08.2020 г., 20 лица получиха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top