В продължение на два месеца Център за професионално обучение „ДЕМО 1“  обучи 30 безработни лица по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“ в рамките на проект „СКОРОСТИ“. За триста учебни часа курсистите получават задълбочени познания по всички изискуеми предмети.

На 21 септември 2021 г. предстои провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Офис секретар“. Подробности в приложения график.

Сдружение „ДЕМО“ желае успех на своите курсисти и успешна професионална реализация!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top