Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област София ще проведе заседание на 21 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО", чрез своя представител,  ще вземе участие, Ще се обсъжда провеждането на първото  анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Област София за 2020 г. и държавния план прием на учениците в училищата на областта..

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top