На 26 ноември 2019 г.  членове  на Сдружение "ДЕМО" ще вземат участие в заключителна конференция по проект "НАПРЕД - – Насърчаване на приноса на неправителствения сектор за реализирането на политиките за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработните лица“  финансиран по ОП "Добро управление".

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top