ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ ЦСИПКО ДЕМО - 3

Центъра за социална интеграция, правни консултации и обучения – ДЕМ0 3 е регистриран в Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социални услуги. Предоставя комплекс от дейности, свързани с извършване на интеграция, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социална интеграция.

ЦСИПКО ДЕМО-3  предоставя интегрирани услуги насочени към лица в риск, като:

- кариерно консултиране и професионално информиране;

- мотивиране за активно поведение на пазара на труда;

- обучения в ключови компетентности;

- обучения по професии или част от професии;

- подкрепа и включване в дуално обучение;

- подкрепа за включване в заетост.

 

 

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top