Г-жа Ана Добрева, председател на УС на Сдружение „ДЕМО“, бе включена Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г. със заповед на министъра на труда и социалната политика.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top