В гр. София на 30.06.2022 г., Център за професионално обучение „ДЕМО 1“ стартира обучението на 15 лица на тема: „Управление на промяната в прехода от безработица към заетост“.  За 30 часа курсистите ще придобият основни познания и компетенции, необходими за успешни трудови постижения.

Обучението се извършва в рамките на проект „СТИМУЛ“ от Националния план за действие по заетостта 2022 година.

Сдружение „ДЕМО“ желае успех на своите курсисти и успешна професионална реализация!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top