Г-жа Илка Петрова, като представител на Сдружение "ДЕМО - клон Видин", взе участие в онлайн среща на Съвместната работна група за подготовка на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2021- 2027 г. за преглед и одобрение на окончателния проект на Interreg-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2021-2027 г. 

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top