На 21.03.2022 г. е планирана онлайн среща на Съвместната работна група за подготовка на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2021- 2027 г. за преглед и одобрение на окончателния проект на Interreg-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2021-2027 г. 

Г-жа Илка Петрова ще вземе участие като представител на Сдружение "ДЕМО" от името на организации с нестопанска цел, работещи в областта на образованието.

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top