Сдружение "ДЕМО", представно от г-н Емил Димитров, в качеството си на Предстедател на Управилтения съвет на сдружението, взе участие в заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, проведено в периода 02.11-03.11.2019 г. в гр. Пловдив. 20191102 03 Pl OSMMS 4120191102 03 Pl OSMMS 36

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top