На 09.10.2019 г. Сдружение "ДЕМО", чрез свои представители, взе участие в "Изложение на младежкото техническо творчество" в град Горна Оряховица. На аудиторията беше представена възможността за включване в курсове по роботика, които ще се реализират в градовете София, Бургас, Варна, Видин, Пловдив и Русе. 

IMG 0759

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top