Директора на Център за професионално обучение, Весела Томова присъства на заседанието на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. В рамките на заседанието беше обсъден Првилника за дейността на Националната работна група за изпълнение на Диалог с младежта в рамките на Европейската младежка стратегия 2019-2027, както и какво предстои за новата Национална стратегия за младежта 2020-2030.

ММС

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top