Стартира обучението на 5бр. ключови компетентности " Управление на промяната за пълноценно участие в обществения живот в прехода от безработица към заетост" , "Умения за работа в екип", Умения за управление и оценка на риска", "Планиране и управление на времето", "Мултикултурни аспекти в обслужването на клиенти" на територията на 29 населени места.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top