През месец март експертите на Сдружение "ДЕМО" на национално и регионално ниво стартираха участието си  в координирането на дейностите по обучение и заетост в проект "КАТАЛОЗИ", от НПДЗ 2019. Целта на проекта е насърчаване на заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица, чрез мерки за активизиране, придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите.   

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top