Проект КРОС-БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане- Бизнес Инициатива" , в който участник беше и Сдружение „ДЕМО“ приключи предсрочно с 4 месеца по-рано. За по-малко от осем месеца в цялата страна бяха обучени над 1300 безработни лица от уязвими групи, които в резултат на проведените обучения придобиха нови професии, част от професии, ключови компетентности, умения и квалификация, които да допринесат за успешното им включване на пазара на труда.

projectsCompleted

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top