На 20.06.2018г. Сдружение "ДЕМО", чрез свои представители взе участие в информационния ден организиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. На събитието бяха дискутирани нормативните документи, регламентиращи дейността на центровете за професионално обучение /ЦПО/, изискванията за актуализиране на учебни планове и програми, както и условията поставени към издаваните документи удостоверяващи проведените обучения и други.

Infoday def

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top