В 25 населени места на територията на 18 области в цялата страна приключиха квалификационните обучения по проект КРОС-БИ от Националния план за действие по заетостта 2018.

Включени в професионално обучение бяха над 1300 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. С цел подобряване на възможностите им за нaeмане на конкретни позиции, усилията за квалифициране на над 800 от обучаемите лица бяха насочени към придобиване на първа квалификационна степен по специалностите "Хотелиерство", "Оператор на компютър", "Помощник в строителството", "Шивачество", "Стругарство" и "Работник в производството на кулирани изделия в заведенията за хранене и развлечения".

С оглед насърчаване процесите на предприемачеството, ангажиране в мрежи за дистрибуция, самонаемане и други видове заетост над 500 безработни лица бяха включени в обучения за придобиване на специфични компетентности и професионална квалификация по част от професии като: "Застрахователно и осигурително дело", "Търговски представител", Сътрудник маркетингови дейности", "Производство на кулинарсни изделия и напитки", "Обслужване на заведения в общественото хранене","Организация на дейностите в места за настаняване".

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top