На 22 Май приключи професионалното обучение по професия "Финансист" със специалност "Застрахователно и осигурително дело". С балони, торта,  усмивки на лицата и удостоверения в ръката курсистите напуснаха учебната зала и поеха напред към свята професионална реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top