На 26 март стартират обучения в град Велико Търново по следните професии: „Оператор на компютър“, „Хотелиер“, „Камериер“. Обученията ще дадат нови възможности за успешна професионална и лична реализация на обучаеми.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top