На 8 юни в Народното събрание се проведе обсъждане на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на което събитие представител на Сдружение „ДЕМО“ взе участие. Дискусията беше организирана по инициатива на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и имаше за цел да обсъди резултатите, предимствата и предизвикателствата, до които водят приетите през 2017 година промени в ЗЮЛНЦ.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top