1. Провеждане на групови професионални обучения по десет специалности.
  2. Провеждане на обучения по ключови компетентности, съобразени с търсените на пазара на труда знания и умения и помагащи за по-бърза адаптация към постоянните промени на трудовия пазар.
  3. Организиране и провеждане на дуално обучение по специализирани програми, съчетаващо теоретична подготовка и придобиването на практически умения в реална работна среда.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top