Сдружение „ДЕМО“

е единственото частно Дружество по чл. 40 от ЗНЗ в България за заетост на безработни лица. Създадено е от екип професионалисти с над 12 годишен опит в сферата на :

 • Заетостта
 • Социалната интеграция
 • Кариерното консултиране
 • Професионалното обучение

Front 1

СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ДЕМО“

е неправителствена организация в обществена полза, съчетаваща дейности за разработване и реализиране на европейски, национални и международни проекти и програми в сферата на обучението и заетостта.

Към сдружение „ДЕМО“ функционират:

 • Център за професинално обучение (ЦПО ДЕМО-1)
 • Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО ДЕМО-2)
 • Център за социална интеграция, правни консултации и обучения (ЦСИПКО ДЕМО-3)

  

Центровете са специализирани в сферата на:

 • Заетостта;
 • Обучение по множество професии и специалности;
 • Кариерното консултиране и професионално ориентиране;
 • Обучения по ключови компетентности;
 • Mотивиране за активно поведение на пазара на труда;
 • Социално интегриране;
 • Антидискриминацията и индивидуална правна помощ. 

Сдружение „ДЕМО“ има позиционирани офиси в 8 областни градове на Република България:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе.

logo

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top