В гр. Добрич на 02.06.2021 г., Център за професионално обучение „ДЕМО 1“ стартира обучението на 30 лица на тема: „Дигитални умения за бизнес комуникация“.  За 45 часа курсистите ще придобият основни познания и компетенции, необходими за бърза адаптация към промените в търсенето на работна сила, породени както от пандемичните условия, така и от новите технологии.

Обучението се извършва в рамките на проект „СКОРОСТИ“ от Националния план за действие по заетостта 2021 година.

Сдружение „ДЕМО“ желае успех на своите курсисти и успешна професионална реализация!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top