За успешно завършен курс по част от професия "Финансист" на 03.09.2020 г., 18 лица получиха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top