Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Благоевград

в град Благоевград. Курсовете по професия „Продавач консултант“ стартираха на 10 март 2017 г.

Център за информация и професионално ориентиране "ДЕМО 2" стартира обучение по ключова компетентност 6 "Обществени и граждански компетентности" в град Благоевград в рамките на проект "КРОС" от Националният план за действие по заетостта 2017 г. 

На 10 август 2016 г. успешно приключиха дейностите на територията на област Благоевград, по изпълнението на проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие - КЛИПС“ на БТПП, от Националния план за действие по заетостта 2016 г.

На 20.11.2015 г. с решение № 5361 на Благоевградския окръжен съд Сдружение ДЕМО регистрира своя клон в гр. Благоевград.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top