ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ДЕМО-1

Център за професионално обучение „ДЕМО - 1“ провежда обучение на възрастни от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, парковото строителство и озеленяването, административното обслужване, търговията, библиотечното дело, интернет приложенията и приложната информатика, финансите, застраховането и банковото дело и др. С лицензия № 2016121291 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) са защитени 10 професии. Преминалите пълен курс на обучение лица получават документи, утвърдени от Министерство на образованието и науката.

ЦПО ДЕМО–1 предлага провеждане на:

  • професионални обучения, по лицензирани специалности;
  • обучения по ключови компетентности, съобразени с Европейската референтна рамка;
  • дуално обучение, съгласно нормативната уредба за провеждане на обучение чрез работа.
 Class Room

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top