На 24 февруари 2022 г. в гр. София, представител на Сдружение "ДЕМО" взе участие в заседание на  Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. На мероприятието бе обсъден и съгласуван проекта на държавния план-прием и допълнителния прием за учебната 2022-2023 година за училищата на територията на Софийска област.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top