Със Заповед № РД-09-36/18.01.2022 г. на министъра на младежта и спорта, Сдружение "ДЕМО" стана част от Национална работна група за младежка работа. Целта на работната група е да действа като експертно консултативно звено по въпросите на младежката работа на национално и местно ниво. Представителят от Сдружение "ДЕМО" е г-жа Ана Добрева, в качеството си на Директор на ЦИПО "ДЕМО-2" към Сдружение "ДЕМО".

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top