На 26.07.2021 г. в гр. София, Център за професионално обучение „ДЕМО 1“ стартира обучението на 30 лица по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване".  За 300 учебни часа курсистите ще придобият основни знания, умения и компетенции по специалността.

Обучението се извършва в рамките на проект „СКОРОСТИ“ от Националния план за действие по заетостта 2021 година.

Сдружение „ДЕМО“ желае успех на своите курсисти и успешна професионална реализация!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top