В гр. София на 21.07.2021 г., Център за професионално обучение „ДЕМО 1“ стартира обучението на 30 лица на тема: „Работа в екип, избор на роля в екипа съотносима с личността“.  За 30 часа курсистите ще придобият основни познания и компетенции, необходими за успешни трудови постижения.

Обучението се извършва в рамките на проект „СКОРОСТИ“ от Националния план за действие по заетостта 2021 година.

Сдружение „ДЕМО“ желае успех на своите курсисти и успешна професионална реализация!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top