Започна обучението на 20 безработни лица по професия "Касиер" в Благоевград. Обучението ще продължи до 01.09.2020 г. Успешно положилите държавен изпит по теория и практика ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички обучаващи се!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top