ЦПО "ДЕМО-1" ще обучава 20 лица по професия "Касиер" във Враца. Обучението започва на 09.07.2020 г. и е с продължителност 300 часа. Успешно издържалите държавните изпити по теория и практика ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички курсисти!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top