Целите на Център за социална интеграция, правна консултация и обучение ДЕМО-3 са:

  • подкрепа за социална интеграция на лица в риск;
  • достъп до правни консултации;
  • достъп до професионално ориентиране;
  • достъп до професионално обучение;
  • достъп до обучение по ключови компетентности; 

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top