Целите на центъра за професионално обучение ДЕМО са:

  • Провеждане на обучение, съобразено с нормативна уредба и с използване на интерактивни форми на преподаване.
  • Предлагане на обучения, по търсени на пазара на труда ключови умения.
  • Чрез обучение, постигане на практически опит в реална работна среда.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top