Новини

За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 16 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 38 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

В Лом успешно приключи обучението по част от професия за "Офис-секретар" Двадесет души получиха своите Удостоверения за професионално обучение.
ЦПО "ДЕМО-1" желае успех в реализацията им!

Двадесет лица от Монтана, успешно завършиха обучението по професия "Касиер". На 03.09.2020 г., те получиха своите Свидетелства за професионална квалификация с надежда за по-добра трудова реализация.
ЦПО "ДЕМО-1" им пожелава успех!

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top