Новини

На 24.06.2020 г., в град Монтана, успешно започна обучението на 20 души по част от професия "Офис-секретар". Успешно положилите държавни изпити по теория и практика ще получат Удостоверение за професионално обучение и ще придобият втора степен на професионална квалификация по част от професия "Офис-секретар" с код 346020, специалност "Административно обслужване" с код 3460201.
ЦПО "ДЕМО-1", пожелава успех на своите курсисти!

На 24.06.2020 г., в Благоевград ще стартира обучение по част от професия за "Офис-секретар". На успешно завършилите, ЦПО "ДЕМО-1" ще раздаде Удостоверения за професионално обучение.
Пожелаваме успех на всички обучаващи се!

Четиридесет човека в Димитровград ще се обучават по част от професия за "Офис-секретар". Стартират на 24.06.2020 г. Успешно завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение.
ЦПО "ДЕМО-1" желае успех на всички обучаващи се!

ЦПО "ДЕМО-1" започва обучение за 40 човека по професия "Касиер". Първите две групи стартират на 24.06.2020 г., а следващите две ще започнат на  09.07.2020 г. Успешно завършилите курса ще получат Свидетелство за професионална квалификация по професия "Касиер".
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички обучаващи се!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top