Новини

На 24.06.2020 г. в София, ЦПО "ДЕМО-1" стартира обучение по част от професия "Организатор интернет приложения" за 40 човека с продължителност от 300 учебни часа. Издържалите изпита, ще получат удостоверения за професионално обучение.

На 24.06.2020 г. в Гоце Делчев, започна обучението по професия "Оператор на компютър". Продължителността е 300 часа. Успешно завършилите ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички обучаващи се!

В град София, на 24.06.2020 г., ЦПО "ДЕМО-1" стартира обучение по част от професия "Офис-секретар" за 40 човека. Успешно завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение" и по-добър шанс на пазара на труда.
ЦПО "ДЕМО-1" желае успех на своите курсисти!

Двадесет души ще се обучават по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване" от 24 юни към ЦПО "ДЕМО-1" в Монтана. Успешно завършилите ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
Пожелаваме успех на всички обучаващи се!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top