Новини

На 09.07.2020 г., в София ще стартира обучение по част от професия "Финансист". Ще се обучават 40 души в рамките на 300 часа теория и практика. Успешно завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение от ЦПО "ДЕМО-1" към Сдружение "ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО".
Пожелаваме успех на всички бъдещи финансисти!

На 24.06.2020 г., във Враца започна обучение по професия "Оператор на компютър". Към ЦПО "ДЕМО-1" ще се обучават 20 лица регистрирани в ТД "Бюро по труда" Враца. Успешно завършилите ще получат Свидетелство за професионална квалификация и по-добър шанс за реализация на пазара на труда.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички обучаващи се!

ЦПО "ДЕМО-1" започна обучението на 40 души по част от професия "Офис-секретар" във Видин. Обучават се безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда. Продължителността на обучението е 300 часа, като успешно завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение.
ЦПО "ДЕМО-1" желае успех на своите курсисти!

На 24.06.2020 г. стартира обучението по част от професия "Офис-секретар" на 20 безработни лица във Враца. При успешно завършване, обучаващите се ще получат Удостоверения за професионално обучение.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на своите курсисти!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top