Новини

На 09.07.2020 г. в Благоевград, ЦПО "ДЕМО-1" започна обучението по част от професия "Финансист". Двадесет лица ще се обучават в продължение на 300 часа. Успешно завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на своите курсисти!

Започна обучението на 20 безработни лица по професия "Касиер" в Благоевград. Обучението ще продължи до 01.09.2020 г. Успешно положилите държавен изпит по теория и практика ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички обучаващи се!

Двадесет души ще се обучават по част от професия "Офис-секретар" в град Лом. Обучението стартира на 09.07.2020 г. На успешно завършилите ще бъдат издадени Удостоверения за професионално обучение.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички курсисти!

ЦПО "ДЕМО-1" ще обучава 20 лица по професия "Касиер" във Враца. Обучението започва на 09.07.2020 г. и е с продължителност 300 часа. Успешно издържалите държавните изпити по теория и практика ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на всички курсисти!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top