Новини

Резултати от проведен изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия "Организатор Интернет приложения" на 17.08.2020 г. в гр. София:

 101 102 103 104

График за 17.08.2020 г. за явяване на изпити от обучаеми в ЦПО „ДЕМО 1“.

17 08 2020 DEMO 1

На 09.07.2020 г. започна обучението по професия "Касиер" на 20 безработни лица в град Монтана. Успешно завършилите ще получат Свидетелство за професионална квалификация от ЦПО "ДЕМО-1" и по-добра възможност за реализация на пазара на труда.
Пожелаваме успех на всички обучаващи се!

На 09.07.2020 г., ЦПО "ДЕМО-1" започна обучението на 40 безработни лица във Видин по професия "Касиер". Продължителността е 300 часа и успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.
ЦПО "ДЕМО-1" пожелава успех на обучаващите се!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top