Новини

За успешно завършен курс по част от професия "Офис секретар" на 19.08.2020 г., 19 лица приеха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

За успешно завършен курс по част от професия "Офис секретар" на 19.08.2020 г., 37 лица взеха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

Приключи обучението по част от професия за "Офис-секретар" в Монтана. Двадесет лица успешно завършиха и получиха своите Удостоверения за професионално обучение. Те им бяха раздадени на 19.08.2020 г.
ЦПО "ДЕМО-1" им желае успех в реализацията на пазара на труда!

73 лица получиха своите Удостоверения за успешно завършено обучение по част от професия "Организатор интернет приложения" и "Офис секретар" в София.
ЦПО "ДЕМО-1" им желае успешна реализация!

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top