Със Заповед № РД-02-36-278/07.03.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Сдружение „ДЕМО“ бе включено  в Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в групата на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

 

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top