За успешно завършен курс по професия "Оператор на компютър" на 02.09.2022 г., 11 лица взеха своите Свидетелства професионална квалификация. Трима от успешно завълшилите започнаха работа в Комисията за защита от дискриминация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top