На 23-ти февруари 2022 г. директорът на ЦИПО "ДЕМО 2" взе участие в организираният от Центърът за развитие на човешките ресурси онлайн семинар, част от инициативата National VET team. Темата на събитието бе „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 – споделяне на практики, решения, методи на педагози“.

По време на семинара бяха представени различни инструменти, практики и методи за виртуално обучение за нуждите на професионалното образование и обучение в условията на глобалната пандемия от COVID-19

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top