За успешно завършен курс по част от професия "Офис секретар" на 19.08.2020 г., 40 лица приеха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top