За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 20 лица приеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.