Сдружение "ДEMO" участва в избора за "Съвет за развитие на гражданското общество". Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България. Сдружение "ДEMO" подкрепя и участва активно в различни граждански инициативи.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top